UE

 

Beneficjent ESTETINO Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Innowacyjne narzędzie do rozszerzenia kanałów sprzedaży e-commerce z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR)”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.4.1.

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest wdrożeniu innowacyjnego dedykowanego narzędzia informatycznego do rozszerzenia kanałów sprzedaży e-commerce z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), skierowane do obszarów B2B i B2C, które pozwoli sklepom internetowym na budowę oraz prostą implementację w obrębie sklepu wirtualnego showroomu (segment B2B), a klientom końcowym da możliwość wirtualnych spacerów po sklepie internetowym, interakcji z otoczeniem i dokonywania zakupów w wirtualnej rzeczywistości 3D (segment B2C). Efektem projektu będzie udostępnienie innowacyjego narzędzia wykonanego w technologii VR.

Wartość projektu : 552 270,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 359 200,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2017-11-30 – 2018-12-14